Kostrådet

Kostrådet skal sikre en løbende dialog om mad og måltidskultur for ældre mennesker, der bor i plejebolig eller får leveret mad fra kommunens Madservice. Samtidig skal rådet sikre, at borgerne bliver hørt og får medindflydelse.

Om Kostrådet
 • Kostrådets opgaver

  Rådets opgaver kan blandt andet være:

  • at sætte fokus på, hvordan mad og måltider kan have betydning for forebyggelse og sundhedsfremme
  • at sikre at ny viden når ud til borgerne, bl.a. ved at drøfte aktuelle emner og behov
  • at samle viden om mad og måltider, fx gennem samarbejde med borgere, Madservice og plejecentrene
  • at fremme dialog mellem borgere, Madservice og plejecentrene.
 • Kontakt os med spørgsmål og gode idéer

  Du er meget velkommen til at kontakte Kostrådet, hvis du har spørgsmål eller forslag til, hvordan arbejdet med mad og måltider kan blive endnu bedre.